Καιρός

Σ. Αργυριάδης, Ε. Περπερίδου, Ε. Στεφανοπούλου και Σ. Κοτίνη σε πρώτο πλάνο στην αίθουσα πειραμάτων

Comments are closed.