Καιρός

Τη νύχτα που έλαμψε το ’στρο.. Το εξώφυλλο του βιβλίου

Comments are closed.