Καιρός

Γιάννης Χαριτάτος, Κωνσταντίνος Κάνιστρας με το Σπύρο Πολίτη

Comments are closed.