Καιρός

Ο Β.Αρτίκος Πρόεδρος ΦΩΤΟ.ΛΕ.ΜΕ. με την Αντιδήμαρχο Μ. Ανδρικοπούλου και τον Α. Μιχαλόπουλο

Comments are closed.