Καιρός

(Πάνω) σκηνή της ταινίας που παραπέμπει στον πίνακα του Μαντένια (Κάτω)

Comments are closed.