Καιρός

Η Μ. Πολυδώρου Διευθύντρια, και οι δάσκαλοι Κ. Παυλόπουλος και Β. Ιωαννίδης με τον συγγραφέα Κ. Κυριακόπουλο

Comments are closed.