Καιρός

Οι μαθητές της Γ΄Δ΄Ε΄και ΣΤ΄τάξης του 10ου Δημοτικού σχολείου επισκέφθηκαν την έκθεση

Comments are closed.