Καιρός

Τη νύχτα που έλαμψε το Άστρο.. Το εξώφυλλο του βιβλίου

Comments are closed.