Καιρός

Οι προβολές του τριημέρου γίνονται στο Αίθριο του Παλαιού νοσοκομείου….. Από την ταινία Ο Ιταλός

Comments are closed.