Καιρός

Ο Γκρέκορυ Κόρσο στην Ακρόπολη, Οκτώβριος 1959

Comments are closed.