Καιρός

Οι βομβαρδισμοί αστικών περιοχών συνιστούν έγκλημα πολέμου

Comments are closed.