Καιρός

Μία λέξη, χιλιάδες εικόνες ντροπής…

Comments are closed.