Καιρός

Άποψη του χώρου προβολών που για μία εβδομάδα αποτέλεσε σημείο συνάντησης αρκετών σινεφίλ, παιδιών, εφήβων και όχι μόνο..

Comments are closed.