Καιρός

Ο Δημήτρης Μουλίνος, με την ενθάρρυνση του Γ.Σπηλιόπουλου, εκφράζει τον ενθουσιασμό του από την εμπειρία του εργαστηρίου!

Comments are closed.