Καιρός

Ο Σ. Κάπαρης κλείνοντας τη βραδυά είπε ανέκδοτα που ενθουσίασαν τους συμμετέχοντες

Comments are closed.