Καιρός

Σ. Κάπαρης και Γ. Μαρίνος, δύο φίλοι από τα παλιά

Comments are closed.