Καιρός

Στο μικρόφωνο και ο Χ. Σταματόπουλος

Comments are closed.