Καιρός

Το μουσικό σχήμα της βραδιάς Τσάφος, Γκοτσοπούλου και Σαλαμαλίκης με τη μουσικό Β.Πετροπούλου και τον Γ.Σπηλιόπουλο

Comments are closed.