Καιρός

Ελληνικός ποιμενικός, ύψος 65-75εκ. βάρος 38-50kg διάρκεια ζωής 12-14 χρόνια

Comments are closed.