Καιρός

Τοιχογραφία του Γκαουντέντσιο Φερράρι όπου απεικονίζονται τραγουδιστές και μουσικοί (περ. 1530-40)

Comments are closed.