Καιρός

Στολισμός της ποιμενικής γκλίτσας με αγιοσέλινο (Λεύκωμα Η ιεροτελεστία της Άνοιξης)

Comments are closed.