Επισκέψεις


7
Μοναδικοί
Επισκέπτες

Καιρός


7
Unique
Visitors

Η διοργάνωση του Συνεδρίου έγινε με πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.)

Comments are closed.