Καιρός

Όταν όλοι βγάζουμε στην επιφάνεια το παιδί που κρύβουμε μέσα μας…

Comments are closed.