Επισκέψεις


20
Μοναδικοί
Επισκέπτες

Καιρός


20
Unique
Visitors

Αφορμή της δράσης η 13 Φεβρουαρίου 1894, μέρα που οι Γάλλοι εφευρέτες αδελφοί Λιμιέρ κατοχύρωσαν την ανακάλυψη

Comments are closed.