Καιρός

Σκοπός του θεατρικού εργαστηρίου ήταν τα παιδιά να γνωρίσουν την εξελικτική πορεία του κινηματογράφου

Comments are closed.