Καιρός

Η παρουσιάστρια της βραδιάς προαναγέλλει το πρόγραμμα από μικροφώνου

Comments are closed.