Καιρός

Μάθε τέχνη κι άστηνε κι αν πεινάσεις (ξεπέσεις) πιάστηνε

Comments are closed.