Επισκέψεις


19
Μοναδικοί
Επισκέπτες

Καιρός


19
Unique
Visitors

Στην εκδήλωση-διαβούλευση εκπροσωπήθηκαν πολλές συλλογικότητες της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής

Comments are closed.