Καιρός

Σκίτσα του Κ. Μητρόπουλου

Comments are closed.