Επισκέψεις


21
Μοναδικοί
Επισκέπτες

Καιρός


21
Unique
Visitors

Η μάχη της Βιέννης το 1683 αναχαίτισε την προέλαση των Οθωμανών στην Ευρώπη

Comments are closed.