Καιρός

Ανδρέας Σπηλιώτης, Μαρία Γιώτη και ένα χέρι που πρόλαβε και τρύπωσε στο φωτογραφικό φακό

Comments are closed.