Επισκέψεις


6
Μοναδικοί
Επισκέπτες

Καιρός


6
Unique
Visitors

Οι λιμνοθάλασσες Κοτύχι και Πρόκοπος, καθώς και το έλος Λάμια προστατεύονται από τη Συνθήκη Ramsar (1971)

Comments are closed.