Επισκέψεις


8
Μοναδικοί
Επισκέπτες

Καιρός


8
Unique
Visitors

Με εθελοντές λειτουργεί η ενοριακή δομή συσσιτίου της Αγίας Σοφίας στην Πάτρα

Comments are closed.