Επισκέψεις


14
Μοναδικοί
Επισκέπτες

Καιρός


14
Unique
Visitors

Με εθελοντές λειτουργεί η ενοριακή δομή συσσιτίου της Αγίας Σοφίας στην Πάτρα

Comments are closed.