Επισκέψεις


21
Μοναδικοί
Επισκέπτες

Καιρός


21
Unique
Visitors

Με εθελοντές λειτουργεί η ενοριακή δομή συσσιτίου της Αγίας Σοφίας στην Πάτρα

Comments are closed.