Επισκέψεις


12
Μοναδικοί
Επισκέπτες

Καιρός


12
Unique
Visitors

Με εθελοντές λειτουργεί η ενοριακή δομή συσσιτίου της Αγίας Σοφίας στην Πάτρα

Comments are closed.