Καιρός

Κάθε είδος του ζωικού βασιλείου που χάνεται είναι μια απώλεια για τον άνθρωπο

Comments are closed.