Καιρός

Μεσ΄ στα ποτήρια το παράπονο να πνίγεται… Αλ.Φωσταίνης (Λεύκωμα ΣΠΑΤΑ)

Comments are closed.