Καιρός

Ο σφαιρικός θόλος επενδεδυμένος με φύλλο τιτανίου εδραζόμενος σε τεχνητή λίμνη (είσοδος στο Μουσείο)

Comments are closed.