Επισκέψεις


15
Μοναδικοί
Επισκέπτες

Καιρός


15
Unique
Visitors

Μερικές από τις σακκούλες με τα απορρίμματα που μαζεύτηκαν και που Δευτέρα πρωί τις μάζεψε η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου

Comments are closed.