Καιρός

(από αρ.) Νίκος και Λαμπρινή Χαλεπλή και Δ. Μουρτάς, Ελ. Βαρθολομάτου

Comments are closed.