Καιρός

Το πρόταγμα του σήμερα δε μπορεί να είναι άλλο από την πρόληψη…

Comments are closed.