Καιρός

Φωτογραφία από τον τάφο του Καζαντζάκη

Comments are closed.