Επισκέψεις


13
Μοναδικοί
Επισκέπτες

Καιρός


13
Unique
Visitors

Στο μουσείο φιλοξενούνται αντικείμενα από την εποχή του Χαλκού 3.000π.Χ. έως και την Ύστερη Ρωμαϊκή Περίοδο 4αι. μ.Χ.

Comments are closed.