Επισκέψεις


17
Μοναδικοί
Επισκέπτες

Καιρός


17
Unique
Visitors

Μετά την προβολή ακολουθεί συζήτηση με αφορμή την ταινία. Συντονίζουν Κώστας Νταλιάνης και Χριστίνα Σκούτα

Comments are closed.