Επισκέψεις


14
Μοναδικοί
Επισκέπτες

Καιρός


14
Unique
Visitors

Αξιοσημείωτη η σεκάνς του «παιχνιδιού της τηλεφωνικής συνομιλίας» ανάμεσα σε Ήθαν Χοκ (αριστερά) και Ζυλί Ντελπί (δεξιά)

Comments are closed.