Επισκέψεις


28
Μοναδικοί
Επισκέπτες

Καιρός


28
Unique
Visitors

Μάρλον Μπράντο (δεξιά) και Ροντ Στάιγκερ (αριστερά) στην πιο γνωστή σκηνή της ταινίας

Comments are closed.