Καιρός

Η διευθύντρια της Διεθνούς Αμνηστίας στην Τουρκία, Ιντίλ Εσέρ

Comments are closed.