Καιρός

Κάλαντα από τη δεκαετία του ΄40.

Comments are closed.