Καιρός

(Από αρ.) Ι. Θεοδωροπούλου, Β. Μαρτίνη, Λ. Σπυράκη, Ν. Τσάμη, Δ. Χαραλαμπόπουλος, Ν. Βουτσινάς. Στο μέσον ο Αντιπεριφερειάρχης Ν. Μπαλαμπάνης

Comments are closed.