Καιρός

Όλοι διαφορετικοί – όλοι ίσοι

Comments are closed.