Επισκέψεις


11
Μοναδικοί
Επισκέπτες

Καιρός


11
Unique
Visitors

Το 2004 η UNESCO ανακήρυξε τη Δρέσδη και το τμήμα της κοιλάδας του ποταμού Έλβα ως Μ.Παγκόσμιας Κληρονομιάς

Comments are closed.