Επισκέψεις


11
Μοναδικοί
Επισκέπτες

Καιρός


11
Unique
Visitors

Το Τσέσκι Κρούμλοβ το 1992 καταχωρήθηκε στον Κατάλογο των Μ.Π.Κληρονομιάς της Unesco

Comments are closed.